Skip to content

Lid worden

Over volkstuinen bestaat vaak een geromantiseerd beeld. Lekker in het zonnetje zitten, glaasje wijn/biertje. Dat gebeurt ook wel, maar bij de meeste tuinders is dat na een dag keihard werken.

De realiteit is dat je pas aangelegde gazonnetje is bezocht door de mol of de muis, je geplante zaad is aangevreten, de (naakt)slakken zich ’s nachts tegoed hebben gedaan aan je prille groen, en de luizen inmiddels ook de weg naar je tuin hebben gevonden. Tot overmaat van ramp staat na een week afwezigheid je tuin op de verkeerde plekken weer helemaal vol met plantjes die jij daar niet hebt neer gezet. Heermoes (ook bekend als “akkerpaardenstaart”) is bijvoorbeeld zo’n plantje. Het is al miljoenen jaren oud,  gaat op de meest slechte grond als laatste weg gaat en het komt op onbegroeide grond als eerste weer naar boven. Ben je een type dat die frustratie kan overwinnen, ben je er niet vies van om de handen uit de mouwen te steken, wil je behoorlijk wat tijd investeren in je tuin,  dan ben je van harte welkom.

Het maakt niet uit of je veel of weinig verstand hebt van tuinieren. Tuinders delen graag hun kennis, dus dat komt wel goed. VTV De Boerderij heeft “natuurlijk tuinieren” hoog in het vaandel staan. Concreet betekent dat dat we geen gif gebruiken, rekening houden met dieren (van insect of nog kleiner tot vogels, egels etc.) en het groen respecteren. Als je een onderhoudsarme tuin wilt, met alleen verharding/tegels om lekker te relaxen/chillen dan ben je “op een volkstuin” niet op je plek. Een camping of recreatiepark past jou dan beter.

Vind je het nog leuk?

Dan hebben we nog iets om je op te bezinnen. Als vereniging onderhouden we in gezamenlijkheid het openbaar terrein. Eigenlijk alles buiten de tuinhekjes/poortjes. Dat doen we in werkbeurten. Zo’n 9 keer per jaar wordt je op zaterdagochtend gevraagd  om 2 uur van je tijd daaraan te besteden. Je wordt dan in een werkploeg ingedeeld. Je begint met een kop koffie/thee.  Zie de werkbeurt niet als een “taakstraf”, dat is een totaal verkeerde insteek. Zie het als een kans om nieuwe contacten te leggen met je ploegmaten, kennis uit te wisselen en het gezamenlijk terrein bij te houden. Want dat is ook deels jouw terrein. Voor je het weet is het om 12.00 uur alweer “einde werkbeurt” en moet je 4 weken wachten voordat je weer mag.

Nog steeds leuk?

De tuin ga je huren. Het huisje koop je. Wij geven geen advies over de koopprijs. Vraag jezelf af of jij het huisje de vraagprijs waard vindt. Laat je anders bijstaan door iemand die er een beetje kijk op heeft.

Als je nu nog steeds enthousiast bent, dan wordt het tijd voor een serieus gesprek met het bestuur. Stuur ons een mail om een afspraak te maken op een zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur.  

Lidmaatschap

Een belangrijke voorwaarde om lid te kunnen worden is dat je inwoner bent van gemeente Rotterdam.

Je betaalt eenmalig een bedrag van € 505 bij het overnemen van een tuin. Dit bedrag is opgebouwd uit € 160 inschrijfgeld, € 115 borg en € 230 bijdrage water- en rioolfonds.

Het lidmaatschap gaat gepaard met rechten en plichten. Een groot deel hiervan is vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Deze Statuten en het Huishoudelijk Reglement krijgen nieuwe leden toegestuurd bij het afsluiten van het lidmaatschap.

Als je in Rotterdam  woont en interesse hebt in een van de te koop staande huisjes, stuur dan een mail om een afspraak te maken. Let op: het is niet mogelijk om zonder tussenkomst van het bestuur een huisje te kopen. Dit heeft o.a. te maken met de (ver)koopakte en het inschrijven bij onze vereniging.

Na inschrijving als kandidaat-lid word je op de wachtlijst geplaatst.

Werkbeurten

Natuurlijk willen we allemaal zoveel mogelijk van onze tuin genieten, maar we beschikken ook over een grote oppervlakte aan algemene ruimte en een aantal opstallen. Ook die moeten allemaal worden bijgehouden. Zo zijn er de slootkanten, de paddenpoel, de vogeltuin, de vlindertuin en natuurlijk de gebouwen.

Hoewel er binnen de vereniging een aantal mensen zijn  die, op vrijwillige basis, het een en ander bijhouden, kunnen we natuurlijk niet van hen verwachten dat zij al het werk doen.

Om dit werk op een eerlijke manier te verdelen onder alle leden zijn er de werkbeurten. Dit houdt in dat elk lid jaarlijks een aantal werkbeurten maakt. Deze vinden plaats in de periode van half maart tot half november op de zaterdagmorgen van 10:00 en 12:00 uur. Aan het begin van het jaar worden de werkploegen samengesteld en ontvangen de leden het rooster.

Contributie

Aan het begin van ieder jaar ontvangen de leden van ons de jaarnota voor het lopende jaar. Deze rekening bestaat uit een aantal zaken zoals de grondhuur en de contributie. Daarnaast staan er nog een aantal zaken op als het waterverbruik van het vorige jaar en de verzekeringskosten.

Als je niet in staat bent om de rekening in een keer te betalen, bestaat er (onder bepaalde voorwaarden) de mogelijkheid om deze in twee of acht termijnen te voldoen. Dit moet altijd eerst overlegd worden met het bestuur.

Jaarnota

De jaarnota die leden aan het begin van het jaar ontvangen bestaat uit:

  • Contributie en vastrecht (bijdrage aan vaste lasten van de vereniging);
  • Grondhuur (inclusief openbare groen);
  • Verzekering tuinhuisje;
  • Eventuele overige kosten zoals boetes voor werkbeurten, niet doorgegeven watermeterstand en achterstallige betalingen.

Voor het verbruikte water ontvang je een aparte nota.

Lidmaatschap AVVN

Wanneer je lid wordt van de vereniging, word je meteen aangemeld als lid van het AVVN (Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland).

Het AVVN geeft een nieuwsbrief uit die je vanaf dat moment zal ontvangen.